เหล็กเส้น

 

ประเภทเหล็กเส้น

เหล็กเส้นกลม

 

ใช้สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานโครงสร้างทั่วไป มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 9, 12 ,15 และ19 มิลลิเมตร ชนิดSR24 ความยาวมาตรฐาน 10 เมตร

 

เหล็กเส้นข้ออ้อย

 

ป็นเหล็กเส้นที่ผิวของเหล็กจะมีลักษณะเป็นปล้องช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กและคอนกรีต เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องรับกำลังสูง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12, 16, 20 มิลลิเมตร ชนิด SD30, SD40 และ SD50 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000 และ 5000 กก./ตร.ซม. ตามลำดับ

Visitors: 87,520