เมทัลสเตร็ป

 

เมทัล สเตร็ป (metal strap)

คือแผ่นเหล็กที่ใช้ยึดในการก่อระหว่างอิฐกับอิฐ ( มักใช้กับอิฐมวลเบา ) หรือเสา ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงคงทนของผนังที่ทำการก่อ และช่วยให้ผนังก่อได้เป็นแนวตรงตามที่ต้องการ

 

วิธีการฝั่งก่อใช้เหล็กเมทัล สเตร็ป (metal strap) 

1. วิธีขูดฝัง ต้องงอเหล็กเมทัล สเตร็ป (metal strap) ให้เป็นรูปตัว V หนึ่งอัน

2. นำเหล็กเมทัล สเตร็ป (metal strap) อันที่สอง งอเป็นรูปตัว U

3. มาร์คตำแหน่งเหล็กเมทัล สเตร็ป (metal strap) ที่จะตอก และที่จะยึด ใช้เหล็กเมทัล สเตร็ป (metal strap) ที่เป็นตัว V ขูดประมาณ 5 - 6แนว

4. ใช้เหล็กเมทัล สเตร็ป (metal strap) ที่เป็นตัว U เก็บรายละเอียด รอยขูดก็จะเรียบ สะอาด สวยงาม ทำงานง่าย

5. เสร็จแล้วให้ใช้ตะปู ขนาด 3 นิ้ว ตอกเข้าไปมุมล่างซ้าย และมุมบนขวา ให้มันทแยงกัน

( การติดเหล็กเมทัล สเตร็ป (metal strap) ต้องติดทุกระยะ 40 cm ) นี่คือวิธีการใช้เหล็กเมทัล สเตร็ป (metal strap) ค่ะ

 

ประโยชน์ของ เมทัล สเตร็ป (Metal strap)

1. เมทัล สเตร็ป (Metal strap) เพิ่มความแข็งแรงของอิฐมวลเบาสามารถรับแรงดึงได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากปูนที่ใช้ก่ออิฐมวลเบามีขนาดเบาและอิฐมวลเบามีผิวเรียบจึงจำเป็นต้องใช้เมทัล สเตร็ป (Metal strap)แผ่นเหล็กยึดอิฐมวลเบา

2. เมทัล สเตร็ป (Metal strap) ช่วยลดรอยแตกร้าวระหว่างโครงสร้างกับผนังได้ดี

3. เมทัล สเตร็ป (Metal strapช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับบ้านทุกหลังคาเรือน

4. เมทัล สเตร็ป (Metal strapประหยัดเวลาในการก่อสร้าง

5. เมทัล สเตร็ป (Metal strapเพิ่มความสวยงาม รอยต่อสม่ำเสมอ

 

Visitors: 87,522