เครื่องมือช่างสำหรับงานปูนที่ใช้เป็นประจำ

1. ถังเปลผสมปูน ใช้ผสมปูนกับทรายและอางเปลก็ยังใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เช่น ผสมปูนฉาบ คอนกรีต

กระบะผสมปูน

2. เกรียงเหล็ก  เครื่องมือสำหรับใช้ในการก่ออิฐและฉาบปูนเกรียงมีหลากหลายชนิดสามารเลือกใช้ได้ตามสภาพงานและทำด้วยไม้หรือเหล็ก

เกรียง-min

3. เกรียงไม้  ใช้สำหรับตกแต่งหรือกดปูนให้เรียบ เช่นแต่งพื้นหรือฉาบปูน การเก็บรักษาเกรียงไม้ก็โดยล้างให้สะอาดหลังจากการใช้งานแล้ว ปัจจุบันนิยมทำด้วยพลาสติก

เกรียงไม้

4. เกรียงเหล็กขัดมัน เป็นเกรียงชนิดพิเศษ  เกรียงเหล็กขัดมันใช้สำหรับขัดมันพื้นผิวหรือมุมที่ไม่สามารถใช้เครื่องขัด มันได้ หรือใช้ขัดมันสำหรับพื้นที่เล็กๆ ที่ไม่เน้นความปราณีตมาก

เกรียงเหล็กขัดมัน

5. ค้อนปอนด์ หน้าตัดมีรูปร่างเป็นรูปแปดเหลี่ยม ผิวหน้าจะนูน และลาดเอียงไปทางขอบ มีตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับใช้งานหนักทั่วไป เช่น ใช้ในการตอกเสาหลัก หรือการตีเหล็ก

ค้อนปอนด์

6. คีมผูกเหล็กใช้สำหรับตัดลวดหรือผูกเหล็กให้แข็งแรงก่อนที่จะเทปูน

คีมผูกเหล็ก

7. จอบและพลั่ว ใช้ขุดดินและผสมคลุกเคล้าส่วนผสม ได้แก่ ปูน ทราย ให้เข้ากันการ  ในงานปูนใช้จอบหน้าเหลี่ยมหรือจอบปื้น มีลักษณะเรียบตรงเหมือนจอบที่ใช้ในการเกษตร ใช้สำหรับโกยวัสดุเช่น หิน ทราย ได้เป็นอย่างดี

จอบและพลั่ว

8. ฉากเหล็ก เครื่องมือที่ใช้เพื่อวัดขนาดการสร้างมุมฉาก ตรวจสอบการได้ฉากของงานชนิดต่าง ๆ ใช้วัดขนาดความกว้าง ยาว ลึกของงานที่มีขนาดเล็ก มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ใบฉาก และด้ามฉาก  ความยาวของใบฉากมีตั้งแต่ 6 นิ้วขึ้นไป ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมใช้ ที่ใบฉากทั้งสองด้านทุกขนาดมีมาตรส่วนเป็นนิ้ว และเซนติเมตร บอกกำกับไว้

ฉากเหล็ก

9. ตลับเมตร เครื่องมือสำหรับใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน ฯลฯ เครื่องมือวัดมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะ รูปร่างที่แตกต่างกันตามประโยชน์ใช้สอบในทางช่างนั้น ๆ สำหรับเครื่องมือวัดที่ใช้ในทางช่าง  ที่ตัวเครื่องมือวัดมีหน่วยมาตรฐานการวัดมีหน่วยเป็นนิ้ว ฟุตและหน่วยเมตริกกำกับไว้ในเครื่องมือวัดชนิดเดียวกันเพื่อสะดวกในการใช้ งาน

ตลับเมตร

10. ถังน้้ำหรือถังใส่ปูน ใช้สำหรับใส่ปูนที่ผสมแล้ว นอกจากนั้นยังใช้หิ้วปูนและตัวส่วนผสมอีกด้วย เลิกใช้แล้วต้องล้างให้สะอาด

ถังน้ำหรือถังใส่ปูน

11. ประแจดัดเหล็ก มีลักษณะเป็นเหล็กตันมีร่องตรงปลายทั้ง 2 ข้าง ใช้สำหรับ ดัดเหล็กให้โค้งงอตามลักษณะที่ต้องการ

ประแจดัดเหล็ก

12. ปุ้งกี้ ใช้ใส่หรือตวง หิน ทราย ในการผสมปูน ทำด้วยพลาสติก ปัจุบันส่วนมากทำด้วยยางรถยนต์ เพื่อให้มีความทนทาน และสะดวกในการใช้งาน

ปุ้งกี้

13. เหล็กสกัด ใช้สำหรับตอกกะเทาะปูนหรือรอยแตกร้าวในงานปูนออกทิ้งไป เพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไข

เหล็กสกัด

14. ลูกดิ่ง เป็นสิ่งสำคัญในการก่อสร้าง ใช้สำหรับหาระดับในแนวดิ่ง เพราะการก่ออิฐต้องได้ดิ่ง ได้ระดับ ดังนั้นดิ่งจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในงานช่างปูนมาก

ลูกดิ่ง

15.ระดับน้ำ เป็นเครื่องมือสำคัญอีกอย่างหนึ่ง พอๆ กับลูกดิ่ง เพราะระดับน้ำใช้จับระดับในการก่ออิฐในแนวนอน

ระดับน้ำ

16. แปรงสลัดน้ำ ใช่ชุบน้ำแล้วสลัดใส่บริเวณที่ต้องการจะฉาบปูน เพื่อให้พื้นมีความชุ่มชื้น

แปรงสลัดน้ำ

 

 

17. ไม้บรรทัดปาดปูน ใช้สำหรับฉาบปูนในพื้นที่กว้างๆ โดยใช้ในการทำระดับทั้งแนวดิ่งและแนวนอนให้ได้ระดับเรียบเสมอกัน

ไม้บรรทัดปาดปูน

Visitors: 89,084